FARMER PLETIVA

Farmer pletivo je jedno od najpouzdanijih i najekonomičnijih pletiva
Oblast primene je veoma velika, od ograđivanja farmi, dvorišta, škola, privrednih objekata i kao standardno pletivo za ograđivanje autoputeva kao zaštita od ulaska životinja.Farmer pletivo se standardno proizvodi od pocinkovane žice debljine 2,2 mm koje su noseće,a ostala ispuna je sa 1,8 mm debljinom.
farmi
vrtovi
dvorišta
škola
objekata
putevima
...i druga razna mesta gde Vama to odgovara 
Osnovna karakteristika je velika mogućnost promene veličine otvora pri proizvodnji tako da u potpunosti zadovoljava sve zahteve kod zabrane prolaska kako malih tako i velikih životinja. Karakteriše ga lako uskladištenje i jednostavna montaža. Lako se montira na svim terenima koristeći kao drvene tako i metalne stubove.

isporuke FARMER PLETIVA

Postoji u rolnama od 50m u visinama od:
1.0 m
1.2 m
1.5 m
cross